Geschiedenis

 Een klein stukje geschiedenis.

De zaate hermenie is opgericht in 1992 met leden van de buurtvereniging St Joris.De groep is aan de slag gegaan met ritmiekoefeningen en het leren noten lezen omdat een aantal leden geen muziekopleiding had genoten.Door  een prijsvraag is de naam van de zaate hermenie gedoopt  als Neut Zat ;wat inhoud noten genoeg maar ook neutjes ofwel borreltjes genoeg.Na een periode van intensief oefenen is de eerste officiele uitvoering gehouden op de feestavond van de buurtvereniging in de zaal Appollo.

Aan allerlei  aktiviteiten werd deelgenomen waaronder carnavalsoptochten,kapellentreffen,buurtbarbeque’s

feestavonden en het geven van

serenades bij jubilea.enz.enz.

In 2002 heeft ZH Neut Zat de schlager in samenwerking met C.V.de Aester gemaakt.

Het ledenaantal is in de loop der jaren door het vertrek van de jeugd naar eigen opgerichte

 Zaate Hermeniekes wat teruggelopen.Gelukkig hebben een aantal leden  van andere Hermeniekes zich aangesloten bij onze groep.

De huidige aktiviteiten bestaan uit het wekelijks repeteren en het deelnemen aan allelei muziekale evenementen.De repetities vinden plaats in het Buurthuis St Joris aan de Cypresstraat 58 in Echt op elke donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.NIEUWE LEDEN ZIJN ALTIJD WELKOM.Loop gerust eens binnen tijdens de repetitie.